Fascinerande föreläsningar om chassidiskt liv i England

På ämnet ”Det nya är förbjudet” inledde Izzy Posen ”Mer jiddisch”, Jiddischförbundets nya zoom-baserade seminarieserie.

Den engelske fysikern och jiddisch-entusiasten Izzy Posen berättar i två föreläsningar, den ena på jiddisch och den andra på engelska, om den chassidiska judenheten i England och särskilt i Stamford Hill i London.

Izzy inleder med judarnas historia i England, den chassidiska rörelsens utveckling både generellt och i England. Han beskriver också skillnaderna mellan de olika grupperna och deras dynastiska ledare – och de till synes frekventa schismerna mellan arvtagare till avlidna chassidiska ledare. Izzy tar också upp typiska chassidiska trosuppfattningar, dogmer och sedvänjor samt de konflikter man har med den engelska staten om bland annat de ultraortodoxa skolorna. Han talar särskilt om området Stamford Hill i London, med sin stora chassidiska befolkning.

Izzy är  själv född och uppvuxen i en ultraortodox chassidisk familj i Stamford Hill tillhörande den så kallade Satmar-rörelsen.

Det enda språket som talades under Izzys uppväxt var jiddisch.
– Vi skulle prata jiddisch för att isolera oss från den skadliga omvärlden, berättar Izzy som lärde sig engelska i hemlighet med hjälp av en ordbok.
– Föreläsningens ämne ”Det nya är förbjudet” var också mottot för det ultraortodoxa motståndet mot den judiska upplysningen i slutet av 1700-talet och början på 1800-talet. Och misstänksamheten mot och avskärmningen från modernitet är i allra högsta grad lika relevant idag.

Izzy som idag är 28 år gammal bestämde sig för att lämna denna värld när han var 20. Idag har han en masterexamen i fysik och jobbar bland annat med undervisningsmaterial på jiddisch riktade mot den ultraortodoxa världen, Här är ett exempel på hans utbildningsvideor på YouTube .

Den zoom-baserade föreläsningen med Izzy har fått väldigt gott betyg i en uppföljande deltagarenkät och Jiddischförbundet har lagt upp föreläsningarna på YouTube: Här är  jiddischversionen och här är den engelska versionen.

Här följer några röster ur deltagarenkäten:

“What was the most interesting thing you learned in this lecture?

How extensive Hassidic infrastructure is, especially the fact that they have their own version of emergency vehicles that are more efficient than regular ones.

I was interested in his experiences, and how he organised the information.

Izzy Posen´s personal story can be generalized into ”How an individual inside an orthodox community can feel towards a life without religious and social restrictions.

 I found it interesting to hear one person’s point of view of leaving their khosidish community.

 I did not know before the history of the community in London.

It was very interesting to hear about the Yiddish physics videos

The number of chassidic Jews in the UK, the many different groups if chassids and their different profile and background

the Chassidic dynasties”