Lärarfortbildning i jiddisch vid Lunds universitet

Collage Jiddisch Lunds universitetHösten 2022 startar Lunds  universitet en lärarfortbildning i jiddisch som kräver goda kunskaper i språket. Enligt informationen på webbplatsen passar kursen både den som vill bli lärare i jiddisch och den som redan undervisar i språket. Informationen om kursen lämnar dock ett antal frågetecken, menar jiddischförbundets ordförande Eva Fried.

Lärarfortbildningen består av 4 kurser á 15 högskolepoäng: Jiddisch: grundkurs I för lärare, (YIDA11) , följd av grundkurs II, därefter följer fortsättningskurs I, II. Samtliga kurser ges på halvfart. Samläsning mellan delar av lärarutbildning och ordinarie utbud i jiddisch (från grundkurs till och med kandidatkurs) planeras.

Vem har behörighet?
De som genomgått följande kurser eller har motsvarande behörighet kan söka till lärarfortbildningen som startar hösten 2022:
YIDD10 Jiddisch: Nybörjarkurs I, 15 hp (YIDD10) , för de som inte har förkunskaper i jiddisch
YIDD20 Jiddisch: Nybörjarkurs II, 15 hp (YIDD20) , för de med vissa förkunskaper i

YIDD10 kommer att ges i höst och YIDD20 under våren 2023. Båda kurserna ges på distans med engelska som kursspråk. Se mer här.

Frågetecken
Jiddischförbundets ordförande Eva Fried har några frågor om lärarutbildningen som hon har skickat till studierektor Marina Andersson.
- Jag undrar om hur man kommer att testa de studenter som inte gått de angivna kurserna men som hävdar att de kan jiddisch?
- Kursen är benämnd lärarfortbildning, men vid förfrågan får man veta att kursen också vänder sig till personer som inte är lärare. Men det framgår inte tydligt av kursbeskrivningen. Jag undrar hur det faktum att man inte endast vänder sig till lärare avspeglas i annonseringen av kursen, säger Eva Fried.
Hon skulle vilja veta om det finns tankar kring vilka andra grupper än lärare som skulle kunna vara lämpliga för studierna, och om det finns någon plan för hur man ska nå ut till dessa med information om kursen.

Vi lovar att återkomma med mer information om utbildningen.