Bråttom att anmäla till fortbildning till jiddischlärare mot full ersättning

Jiddischlärarutbildning finanserad skolverketHösten 2022 startar Lunds universitet en lärarfortbildning i jiddisch. De som anmäler sig till utbildningen till jiddischlärare till höstterminen kommer att kunna få ekonomiskt stöd under studietiden. Då behovet av jiddischlärare är skriande och efter påtryckningar från jiddischförbundet har Skolverket på kort tid tagit fram en "oortodox" lösning för studiestöd som ska locka potentiella lärarstudenter i jiddisch. Så här går det till:

Lärartjänst som bara innefattar studier
Skolverket köper ett antal studieplatser vid Lunds universitet för upp till sex personer för att erbjuda som uppdragsutbildning  Myndigheten har tillfrågat ett antal huvudmän i ett antal storstadskommuner, som var och en ska kunna utlysa en eller två lärartjänster i jiddisch på halvtid som enbart innefattar studier, utan några krav på undervisning. De som söker till jiddischlärarutbildningen uppmanas med andra ord att söka de utlysta tjänsterna, men jiddischlärarstudenterna är sedan inte bundna att fortsätta anställningen efter studierna.

Eftersom utbildningen sker på halvtid på distans blir ersättningen anpassad till en halvtidstjänst. Eftersom studierna är inom ramen för anställningen innebär det att studenten får lön under tiden som denne studerar.
Förslaget gäller för höstterminen 2022 och för vårterminen 2023, för studier motsvarande 30 högskolepoäng. Studierna är planerade att ske 2 dagar per vecka på eftermiddagar.

Bråttom att söka
Här är Lunds universitet information om utbildningen. Och här finns skolverkets information. 

Vill du delta i utbildningen men saknar anställning som lärare?
Det finns fortfarande en möjlighet att gå utbildningen genom att söka en av de tjänster som utannonseras:

Modersmålslärare och fortbildning i jiddisch, Stockholms stad.
Sista ansökningsdag är den 17 juni.

Uppdragsutbildning till modersmålslärare i jiddisch, Malmö stad
Sista ansökningsdag är den 26 juni.

Uppdragutbildning på deltid till modersmålslärare i jiddisch, Göteborgs stad.
Sista ansökningsdag 10 juni

Fakta om utbildningarna vid Lunds universitet: 

Lärarfortbildningen består av 4 kurser á 15 högskolepoäng: Jiddisch: grundkurs I för lärare, (YIDA11) , följd av grundkurs II, därefter följer fortsättningskurs I, II. Samtliga kurser ges på halvfart. Samläsning mellan delar av lärarutbildning och ordinarie utbud i jiddisch (från grundkurs till och med kandidatkurs) planeras

Vem har behörighet?
De som genomgått följande kurser eller har motsvarande behörighet kan söka till lärarfortbildningen som startar hösten 2022:
YIDD10 Jiddisch: Nybörjarkurs I, 15 hp (YIDD10) , för de som inte har förkunskaper i jiddisch
YIDD20 Jiddisch: Nybörjarkurs II, 15 hp (YIDD20) , för de med vissa förkunskaper i

YIDD10 kommer att ges i höst och YIDD20 under våren 2023. Båda kurserna ges på distans med engelska som kursspråk. Se mer här.