Tayere Fraynd

susannesznajderman-rytzAlltså dyra vänner…! 
I dagarna står Purim för dörren och då gäller det att passa på. Nu ska vänner häcklas, sånger sjungas och en och annan flaska tömmas! Från min barndoms purimfirande sjunger vi fortfarande på jiddisch… 
A gitn purim malekh, 
vi ikh gay fal´ekh, 
´s burd iz mir lang, 
´s vab iz mir krank, 
Nemt der tate a fayertop, 
Hakt di mame oyf ´n kop, 
Zogn di kinderlekh oy, oy, oy, 
Zogt det tate, si´z git azoy!

Nyss dök ett alternativ upp…

A gutn purim malekh, vu ikh gey fal ikh,
fal ikh of di shteyner,
tsebrekh ikh mir di beyner.
Zaytshe mir ale gezunt,

Mer sång kan man fylla Purim med och här en om homentashen…

Yakhne Dvozhe fort in shtot 
Halt zikh in eyn pakn. 
Zi darf oyf Purim koyfn mel 
Homentashn bakn. 

Refräng 
Hop mayne homentashn 
Hop mayne vayse 
Hop mit mayne homentashn 
Hot pasirt a mayse. 

S’geyt a regn, s’geyt a shney 
S’kapet fun di dekher, 
Yakhne firt shoyn di korn mel, 
In a zak mit lekher. 

(Refräng) 

Yakhne trogt shoyn shalokh moness 
Tsu der mume Yente 
Tsvey, dray shvartse homen-tashn 
Halb roy, halb farbrente. 

(Refräng)

Susanne