Tayre fraynt fun jiddisch

susannesznajderman-rytzDet är verkligen naches, lycka, att se 110 unga studenter lägga pannan i veck och förkovra sig i mameloshn, modersmålet, under några sommarveckor vid Tel Aviv Universitet. Vi är några i Sverige, som gått denna kurs och i år deltar fler unga än någonsin tidigare.
Yasher koach eller som vi också kan se det skrivet…yasher koyekh, yishar koach, shkoyekh, shkoyach, shkoyakh, yashar koach. Innebörden är både ”bra jobbat” och ”grattis” och används gärna i samband med gudstjänster.
Ursprunget är från hebreiskan יישר כוח på jiddisch יישר־כּוח (ya)sh(er)-kóyekh. Kan man då använda uttrycket på annat sätt än i samband med gudstjänster? Naturligtvis! Själv skulle jag speciellt till alla i seminariegruppen vilja hälsa just detta.
Årets jiddischinternat på Lidingö har ett suveränt program och samlar mer än 100 deltagare.Den ordagranna översätningen är ”må det ge styrka” och till alla som kommer att vara på plats och
till alla som arbetar för att stärka jiddisch och jiddischkulturen önskar vi att dessa dagar iJiddischland blir stärkande för både kropp och själ!

Zayt gesunt un schtark,
Susanne