Tayere chaveyrim,

JacobKaluski2016 beskurenDet nya året är redan i full gång och verksamheten i Sveriges Jiddischförbund likaså. Redan i slutet av december fick vi en glädjande tillökning till förbundet i form av en ny medlemsförening; Der Nayer Dor - föreningen för revitaliseringe av jiddisch i Sverige. Der Nayer Dor - Den nya generationen - har sitt säte i Lund och medlemmar på ett flertal platser. Föreningen har kommit igång med sin verksamhet och sedan några veckor är Niklas Olniansky föreningens representant i förbundsstyrelsen. Vi hälsar Der Nayer Dor varmt välkomna till förbundet!


Vi har tidigare berättat att det finns tankar på att förändra formen för seminariet framöver, ett projekt som vi kallar STOR AKTIVITET. Projektgruppen kom fram till en rekommendation att hålla ett seminarium även för 2017 och hellre satsa på en nyordning inför kommande år. Planeringen av årets seminarium har därför inletts. Planeringsgruppen har redan haft flera arbetsmöten och börjat kontakta tänkbara föreläsare. BOKA REDAN NU IN HELGEN 11-13 AUG för årets seminarium som blir i Stockholmstrakten. Liksom tidigare år blir det resebidrag för tillresande och för yngre deltagare.
Med bästa hälsningar
Jacob Kaluski