Det går sakta framåt för jiddisch

Jacob KaluskiDet stora syftet med förbundets verksamhet är att få jiddisch att leva vidare i Sverige. Det är nu 20 år sedan jiddisch blev ett av de fem nationella minoritetsspråken, tillsammans med finska, meänkieli, romska och samiska. Det har varit en ovärderlig tillgång till ansträngningarna för revitalisering av jiddisch och möjligheterna att få språket att leva vidare. Har det betytt något då? 

Man kan ibland känna att det går väldigt sakta framåt – ofta alldeles för sakta – men det går åtminstone framåt. Det finns idag en språkvårdare för jiddisch hos Språkrådet och ett intresse hos många myndigheter att bidra. Ännu ett stort steg togs nyligen när ISOF, Institutet för språk och folkminnen, i år startade en utredning för att studera förutsättningarna för ett språkcentrum för jiddisch. Vi hoppas innerligt att ett sådant kan bli verklighet. Det skulle ge stadga åt förutsättningarna för att få språket att leva vidare. Samtidigt får vi inte glömma att det är allas våra gemensamma insatser med många frivilliga krafter som är en hörnsten för språkets och kulturens fortlevnad.

En av de viktigaste faktorerna i det arbetet har hittills varit helgen med vårt jiddischseminarium som utgör ett fullkomligt språkbad med jiddisch. Vi har nyligen lagt ännu en härlig sådan aktivitet till minnesfacket i våra hjärtan.

Det är intressant att läsa resultatet av seminarieenkäten som presenteras här intill. Många positiva svar. Men vi fick även in en hel del konstruktiva synpunkter på förbättringsmöjligheter som vi tar med oss på vägen framåt.

Det är en svår avvägning hur mycket man ska kräva av jiddischkunskaper vid seminarierna. Vi har valt att lägga programmet så att det ska kunna ge utbyte till alla som har intresse av jiddisch, även om de inte talar eller förstår språket flytande. Vi bedömer att det är den bästa vägen framåt för en utveckling av språket i Sverige. Detta visar sig också i seminarieredovisningen, där runt en tredjedel inte talar språket så bra. Det är så glädjande att ni kommer ändå!

Samtidigt finns förslag till att ytterligare öka språkbadet för de som verkligen vill öva upp sin jiddisch. Det har kommit några konstruktiva förslag till hur detta kan bakas in i programmen.

Kom gärna med fler förslag till aktiviteter för att främja utvecklingen av jiddisch i Sverige. Dina förslag behövs!

Jacob Kaluski