Jiddischseminariet får överlag väldigt gott betyg

samkväm jiddischseminariet 13.08.22 besk

Sommarseminariet den 12-14 augusti får ett väldigt gott betyg i den enkät som besvarats av 62 av seminariets 106 deltagare. På frågan ”Hur var ditt helhetsintryck av seminariehelgen?” angav 29 procent att det var ”utmärkt” och 53 procent angav ”mycket bra”. Drygt 14 procent angav att det var ”bra”.

På frågan ”Hur var programmet generellt?” gav 66 procent det betyget ”utmärkt” eller ”mycket bra” och 28 procent angav att det var ”bra”.

Nästan 84 procent angav att flertalet av sessionerna var ”utmärkta” eller ”mycket bra”. 16 procent ansåg att ”vissa av sessionerna var bra, medan andra var mindre bra”. Här finns några kritiska kommentarer om ett par av föreläsarna som man inte tyckte höll måttet.

Väl bevandrade i jiddisch
På frågan ”Vad tyckte du var mest värdefullt” valde flest (60 %) alternativet ”programmet och föreläsningarna” följt av ”den totala upplevelsen” (50 %) och ”kontakten med andra jiddischintresserade” (50 %) och ”den jiddischspråkiga miljön” (48 %).

Svaren på frågan ”Hur är din språknivå på jiddisch?” visade att en klar majoritet var hyfsat bevandrade i jiddisch. Nästan 23 procent valde alternativet ”förstår mycket, talar bra” och 48 procent angav ”förstå mycket och talar en del”

Bland de som gick på jiddischspråkiga sessioner angav 81 procent att de kunde följa med språknivån mycket väl (53%) eller väl (28%),

Men allt är inte rosenrött. I kommentarsfältet riktas viss kritik mot konferensanläggningens service och mat samt mot kotteribildning och respektlöst beteende hos en del deltagare. En fråga som inte gav ett entydigt positivt svar var hur man upplevde de så kallade kallade Shmues-, eller konversationsklasserna: 30 procent angav att det var mycket värdefullt”, medan 25 procent angav ”inte särskilt värdefullt”. Många hade dock inte ens deltagit i shmues-klasserna.

Vad skulle deltagarna vilja ha mer av?
Flest, 57 procent, valde alternativet ”andra kulturverksamheter, film etc”, vilket indikerar på en stark vilja till att se nya grepp. 43 procent valde ”fördjupning i jiddisch” följt av ”sång och musik” (30 %). I kommentarsfältet lyfte någon fram konstsessioner, någon annan vill ha mer jiddischlitteratur.