Han ska sprida Jiddisch i Sverige

400 bild2222-2

400 bild2222-2Jan Schwarz är lektor i jiddisch vid Lunds universitet sedan augusti 2011. Han studerade jiddisch vid Columbia University, NYC och har undervisat i språket i tjugo år vid olika universitet i USA. 

– Mina föräldrar kunde jiddisch men det var inget som talades i hemmet. Och jag var överhuvudtaget inte intresserad av språket då. När jag studerade litteraturvetenskap vid Köpenhamns universitet började jag läsa Isaac Singer och blev mycket intresserad av centraleuropeisk judisk kultur, minns Jan.

Intressanta studenter
– Mina studenter i Lund är en intressant grupp; en blandning av judar, icke-judar och de som upptäckt en judisk anknytning senare i livet. Många kan flera språk. De utan judisk bakgrund är fascinerade av det judiska, säger Jan.
Jan undervisar från nybörjare till avancerade.
– Det viktiga idag är att man undervisar jiddisch som vilket språk som helst. För de flesta studerande är det ett främmande språk. Man bör placera språket i en centraleuropeisk judisk kontext så att studenterna förstår hur jiddisch har existerat, menar han.

På väg in i ny fas
– Jiddisch är på väg in i en helt ny fas och det ska bli mycket intressant att se utvecklingen. Med internet är språket tillgängligt för alla och inte längre förbehållet judar. Hos de ultraortodoxa, som växer mycket fort i antal, expanderar det som ett levande språk. Jiddisch är flexibelt och utvecklas hela tiden i nya riktningar; is a leibedike shprach, säger Jan Schwarz.

Barbro Posner