Detta är Jiddischförbundet

Sveriges Jiddischförbund är den organisation som företräder de jiddischtalande och därmed minoritetsspråket jiddisch i Sverige. Förbundet har verkat sedan 1976, tidigare under benämningen Sällskapet för jiddisch och jiddischkultur i Sverige. Förbundets syfte är att arbeta för jiddischkulturens olika aspekter såväl språkliga som kulturella, samt att sprida kunskap om jiddisch bland jiddischtalande och icke-jiddischtalande i Sverige. Förbundets medlemsföreningar på olika orter i Sverige representeras av sina ledamöter i förbundets styrelse.

Vision och mission
Sveriges Jiddischförbund syftar till att vidmakthålla och utveckla språket jiddisch och hela den kultur som är språkets ursprung och hemvist. Våra medlemmar finns över hela Sverige, och för att uppnå vårt syfte stöttar vi verksamhet över hela landet. Allt vårt arbete är grundat på frivilliga insatser och vår verksamhet sker i samverkan med jiddischorganisationer och kulturarbetare på ett internationellt plan.