Föreningen Jiddischkultur i Göteborg

ייִדישער קולטור־פֿאַראיין אין געטעבאָרג

Föreningen Jiddischkultur i Göteborg hette fram till år 2004 Föreningen Judisk Kultur och hade då redan varit verksam i ca 35 år. Föreningen har sin upprinnelse i ett antal polsk-judiska medlemmar i Judiska Församlingen i Göteborg och deras önskan om en aktiv och gemytlig förening. År 2004 anordnades ett årsmöte för att fortsätta verksamheten efter en tids stillestånd. Eftersom föreningen tidigare har haft mest fokus på jiddisch både som språk och som kulturbärare kändes det mer naturligt att kalla den Föreningen Jiddischkultur i Göteborg.

kafecholem nordgardenFöreningen har som syfte att stärka och bevara jiddisch dels genom undervisning och dels genom att erbjuda kulturarrangemang av olika slag där jiddisch är det bärande språket. Det har blivit en hel del olika projekt genom åren. Kafé Cholem (t h) – ett mycket uppskattat arrangemang med kafé med både bakverk, vegetarisk soppa och god musik. Det har även hållits ett och annat kortare föredrag och uppläsningar av litteratur med judisk anknytning. Allt detta har slagit väl ut bland både medlemmar och gäster. Vi har även satsat på undervisning i olika former – från nybörjarkurser, konversationsträffar och leyenkrayz, läsecirkel, där det läses intressanta texter på jiddisch med ingående diskussioner om ord, historia och ofta en eller annan anekdot.

Teater musik och poesi
Vi har även sedan nystarten 2004 satt igång olika projekt med bl. a. teater, musik och poesi som till exempel Shtoltse lider, nykomponerad musik av Ida Gillner och Louise Vase till jiddischpoesi av kvinnliga poeter. Projektet fick sin början hösten 2015. Det är dikter om kärlek, ensamhet, längtan, drömmar, livets vägar och dödens villkor; ämnen som har berört människor över hela världen i alla tider, men som i dessa dikter blivit bearbetade av en minoritetsgrupp, nämligen de judiska poetessorna. Våren 2016 inleddes samarbetet med produktionsbolaget Possibilitas och Ida och Louise samt Föreningen Jiddischkultur i Göteborg kring projektet som fick arbetsnamnet ”On the other side of the poem/Oyf yener zayt lid”. Det slutliga valet av namn på projektet blev ”Shtoltse Lider” Stolta Dikter, rubriken på en av de tonsatta dikterna. Av projektet har det blivit ett antal föreställningar, en skivinspelning m.m. Premiär blev det på Masthuggsteatern som en del i Planeta Festivalen. Som bollplank i projektet och medverkande i föreställningarna har man haft litteraturdoktoranden vid Åbo Akademi Beila Engelhardt Titelman som forskar om de judiska poetessorna och som utkommit med en bok om och med Anna Margolins dikter i original och översatta till svenska, Detta är Natten.

Om Anna Margolin och hennes liv pågår även ett arbete med en teaterföreställning kallad ”Alla vindar är stilla” med text av dramatikern Vera Berzak från Israel som tidigare skrivit bl. a. en pjäs om den nazistiske Hans Frank: Generalguvernören och jag. För musiken till Margolin-pjäsen svarar Ida Gillner. Vi kommer även att samarrangera en föreställning av denna pjäs.

Bela Olah Paradi Erika Nordström samt Maxim LebedevVi har varit aktiva i flera andra projekt i samma anda, d v s att jiddisch blir det bärande i uttrycket och att vi vill nå ut till den breda allmänheten med språket för dem som har intresse av jiddisch och dess kultur. Göteborgs Kulturkalas är en annan plattform som vi har använt tillsammans med de andra nationella minoriteterna för att dela med oss av våra kulturyttringar. Vi har haft både orkestrar med klezmermusik, sång på jiddisch, en judisk-romsk orkester som spelade musik tillsammans samt föredrag och filmvisningar på Stadmuseum.

Föreningen har även varit arrangör på Kulturnatta, Göteborgs Stads Kulturförvaltnings höstaktivitet. Första tillfället 11 oktober 2013 spelade Heavy Metal gruppen Dibbukim från Lund traditionella sånger på jiddisch i hårdrocks tappning samt eget material, även det på jiddisch. Pubilken var runt 250 personer. Året därpå, 10 oktober 2014, spelade Zemer kapell traditionell klezmermusik och sånger på jiddisch. Publiken var runt 300 personer.

Vi har även arrangerat jiddischläger i samband med Valborg och första maj. Det var en trevlig och lärorik erfarenhet som uppskattades mycket av deltagarna. Föredragshållare var bl a Jan Schwartz lektor i jiddisch på Universitetet i Lund och Jean Hessel, som numera är språkvårdare för jiddisch på Språkrådet. Vi hade tänkt att anordna ett läger till året efter, men tyvärr var det precis efter de hemska terrorhändelserna i Köpenhamn så vi vågade inte av säkerhetsskäl. När tiden känns rätt igen kanske vi vågar planera för något liknande igen.

Film med judiskt innehåll
För övrigt har vi varje månad sedan flera år tillbaka visat en film med judiskt innehåll. Det har varit både jiddischfilmer, andra judiska filmer av både dokumentär och fiktiv karaktär. Tyvärr har pandemin under året satt stopp för filmvisningarna. Det skulle naturligtvis vara möjligt att visa film via zoom eller på någon annan digital plattform, men då missar man den sociala delen då man tar en liten paus, dricker kaffe och pratar lite.

Det har även förekommit olika typer av föredrag, ofta i samarbete med andra föreningar eller Judiska Församlingen i Göteborg. Vi samarbetar och samarrangerar även med den polsk-judiska föreningen Coordination Committee. Judiska Salongen i Göteborg är en annan förening som vi samarbetar och samarrangerar med. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden och vänder sig till alla som är intresserade av judisk kultur. Hemmascen för föreningen är Göteborgs Litteraturhus och evenemangen streamas även live på Facebook och spelas också in för att kunna ses vid senare tillfälle om man så önskar.

Ett samarbete har vi även haft med Svenska Klezmerföreningen när det gäller konserter och workshops. Den 1 alicia svigals stor credit tina chadenmars 2018 genomfördes en mycket uppskattad konsert med klezmerviolinisten Alicia Svigals (t h) med orkester på Världskulturmuseet.

I Judiska Församlingens tidning Det Senaste har vi medverkat med en sida om och med jiddisch sedan december 2010. Ämnena som har behandlats har varit allt från historiska saker till nutida littteratur och musik. Det går att läsa de olika sidorna på vår hemsida på följande länk.

Vi har medverkat i Göteborgs Närradio i FiMs program (FiM – Fred i Mellanöstern). I ett av programmen handlade det om jiddisch rent allmänt, ett annat program tog upp jiddischteatern.

Bli medlem
Föreningen Jiddischkultur i Göteborg har en arbetande styrelse, som väljs vid årsmötet, på ett år i taget. Föreningen är ansluten till Sveriges Jiddischförbund, som är den riksorganisation som företräder de jiddischtalande och därmed minoritetsspråket jiddisch i Sverige.

Vill du bli medlem? Medlemsavgiften är för närvarande 50 kr per år och sätts in på föreningens bankgiro 198-0135. Skicka gärna ett mail med dina kontaktuppgifter – namn, adress, e-post och mobil – jiddischkultur@gmail.com så att du kommer med i våra utskick och kallelser till aktiviteter.

Tom Shulevitz, ordförande
Föreningen Jiddischkultur i Göteborg

Kontakta oss!

Ansök om medlemskap här!