Judiska kulturföreningen 1945 (Malmö)

Föreningen fick formellt sitt nuvarande namn den 6 augusti 1989. Under åren 1946-1989 var benämningen ”Föreningen 1945-års Räddade Judar”. Verksamheten bestod av kulturella, sociala och religiösa program samt regelbundet återkommande aktiviteter, såsom studiecirklar etc. Målgruppen var ursprungligen överlevande från Förintelsen. Tyngdpunkten avseende de kulturella aktiviteterna var på jiddisch som språk och -kultur, då i stort sett samtliga medlemmar var jiddischtalande.

Det judiska språket jiddisch och att hålla språket levande på olika sätt är viktigt för föreningen.
När jiddisch blev ett nationellt minoritetsspråk sågs det som en framgång, och så småningom bildades också Sveriges jiddischförbund. Malmö/Lund blev genast medlemmar och via förbundet och verkar mycket aktivt via förbundet gemensamt med det övriga Jiddisch-Sverige för att på alla sätt låta språket vara levande.

Åtminstone en gång om året anordnades under de tidigare åren teaterföreställningar, sångprogram etc med artister företrädesvis från Israel men även från exempelvis Köpenhamn, Stockholm, Moskva för att nämna några exempel.

Föreningen anordnar fortfarande eller medverkar i en rad program i samarbete Judiska Församlingen i Malmö, såsom den nationella minnesdagen för Förintelsens Offer, årsdagen av befrielsen av Auschwitz den 27 januari, Jom Hashoa- gudstjänsten på årsdagen av upproret i Warszawas Getto, Jom Hazikaron och Jom Haatsmaut-gudstjänsten, Jom Haatsmaut-festen, Haskara på Judiska Begravningsplatsen i Malmö mellan Rosh Hashana och Jom Kippur Noraim, Purim- och Chanukafester samt givetvis teaterföreställningar på jiddisch.

Tidigare har föreningen bedrivit kursverksamhet såsom en bibelcirkel, litteratur- och konversationskurser på jiddisch samt…på svenska. Det sistnämnda för att hjälpa nyinvandrade medlemmar att förkovra sig i för det svenska språket och den svenska kulturen. Det har funnits en egen amatörteater med medverkande i olika åldrar. Den traditionen har upprätthållits av Glatt Kosher-gänget med judisk humor som specialitet.

Den främsta målsättningen är densamma som när föreningen grundades: 
Föreningens har till uppgift att befrämja judisk kultur och judisk sammanhållning. Ett annat viktigt inslag är kampen mot antisemitismen och assimilationen samt att tillvarata medlemmarnas judiska intressen. Föreningens medlemmar tog initiativet till bildande och har sedan deltagit i den mycket uppmärksammade verksamheten som kallas Förintelsens Ögonvittnen. Hundratals besök hos skolor, föreningar etc. har genomförts av gruppens medlemmar för att informera om Förintelsen.

Många av grundarna och tidigare aktiva är inte med oss längre. Ett generationsskifte inträffade 2010 då en helt ny styrelse bestående av personer tillhörande den andra generationen av Förintelsens överlevande övertog ledningen av verksamheten.

Framtida planer tar fasta på spridning av jiddischkultur till yngre generationer.

Judiska Kulturföreningen 1945 i Malmö

Kontakta oss!

Ansök om medlemskap här!