Organisation

Sveriges Jiddischförbund är en paraplyorganisation med sex medlemsföreningar.

FÖRBUNDETS MEDLEMSFÖRENINGAR 

  • Jiddischsällskapet i Stockholm
  • Föreningen Jiddischkultur i Göteborg
  • Judiska kulturföreningen 1945 (Malmö)
  • Judiska föreningen i Borås
  • Stockholms Jiddischkör
  • Der Nayer Dor – Den nya generationen
  • Stockholms Jiddische Teateramator’n