Styrelsen

Förbundsstyrelsen består 2022 och fram till nästa årsmöte:

Eva Fried
Ordförande

Daniel Koverman
Kassör, Judiska kulturföreningen 1945 i Malmö

Judith Hollander,
Ledamot, Stockholms Jiddische Teateramator’n

Leo Flamholc
Ledamot, Judiska kulturföreningen 1945 i Malmö

Paulina Klein
Ledamot, Judiska kulturföreningen 1945 i Malmö

Salomon Rytz
Ledamot, Judiska föreningen i Borås

Susanne Sznajderman-Rytz
Ledamot, Judiska föreningen i Borås 

Abbe Schulman
Ledamot, Jiddischsällskapet i Stockholm

Erik Joas
Ledamot, Föreningen Jiddischkultur i Göteborg

Marianne Prager
Övrig ledamot

Hanna Gothelf Belchatowski
Ledamot, Jiddischsällskapet i Stockholm