Styrelsen

Förbundsstyrelsen består från maj 2024 och fram till nästa årsmöte av dessa personer:

Eva Fried
Ordförande

Daniel Koverman
Kassör, Judiska kulturföreningen 1945 i Malmö

Marianne Prager
Ledamot, Stockholms Jiddische Teateramator’n

Leo Flamholc
Ledamot, Judiska kulturföreningen 1945 i Malmö

Paulina Klein
Ledamot, Judiska kulturföreningen 1945 i Malmö

Abbe Schulman
Ledamot, Jiddischsällskapet i Stockholm

Hanna Gothelf Belchatowski
Ledamot, Jiddischsällskapet i Stockholm

Erik Joas
Ledamot, Föreningen Jiddischkultur i Göteborg

Marianne Prager
Ledamot Stockholms Jiddische Teateramatoren

Marianne Bloch
Ledamot, Jiddischkören Stockholm

Jeanette Krantz
adjungerad

Regina Tall
adjungerad

Valberedningen: Ben Auerbach och Jacob Kaluski