Jiddischsällskapet i Stockholm

Logga Jiddischsällskapet StockholmBild presentation på webben

Jiddischsällskapet i Stockholm (JSS) är en ideell förening som ingår i Sveriges Jiddischförbund. Sällskapet sprider kunskap om jiddisch och jiddischkultur i Stockholm genom föreläsningar, resor, filmkvällar, konserter, läsecirklar och kurser.

JSS verksamhet syftar till revitalisering av jiddisch och har också en identitetsstärkande och social funktion.

Föreningen, som grundades av överlevande jiddischtalande personer, har under olika benämningar funnits i mer än 70 år. Merparten av medlemmarna idag är barn och barnbarn till dessa överlevande.

År 2000 erkändes jiddisch som ett nationellt minoritetsspråk i Sverige och detta har lett till ett ökat intresse för språket. Många verksamheter har initierats av Sällskapet exempelvis ett av Europas största årligen återkommande sommarseminarium (se Jiddischförbundet). I Stockholm finns en teaterförening, Stockholms Jiddische Teateramator´n, som sedan 2009 satt upp bejublande förställningar på jiddisch (se medlemsföreningar). Här finns också en kör med 30-tal aktiva sångare (se medlemsföreningar).

En regelbundet återkommande aktivitet i sällskapet är läsecirklar i vilka man talar och läser texter på jiddisch. Det finns idag tre grupper som träffas en gång per månad. Vi har också startat ett välbesökt språkkafé.

Till barn och unga ges undervisning på jiddisch på Vasa Real och på Hillelskolan erbjuds jiddisch som hemspråk. Vuxna kan studera jiddisch på Paideia folkhögskola.

Intresset för jiddisch har ökat genom åren vilket vi kunnat konstatera när vi i samverkan med Judisk Kultur i Sverige arrangerat jiddischhelger med seminarier om musik och film. Till en bejublad konsert på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 2018 kom 450 besökare och en filmhelg 2019 besöktes av 200 personer. Under 2020 skulle ”I väntan på Godot” med en amerikansk teatergrupp ha spelats. Jiddischsällskapet har med bidrag från ISOF tagit fram ett digitalt läromedel på jiddisch för årsklasserna 4 – 9, vilket lanserades i början av år 2021. Läromedlet ligger på Jiddischförbundets hemsida och är redan nu tillgängligt för alla.

Vårt utbud av aktiviteter är stort och varierat. Du behöver inte kunna jiddisch för att delta. Det räcker att du är nyfiken och intresserad. Vi välkomnar nya medlemmar!

Bli medlem genom att sätta in 150 kr per person och år på plusgiro 912599-8

För mera information kontakta oss på e-mail; jiddisch.se@gmail.com.

Du kan också gå med i vår Facebook-grupp. Klicka här för att komma dit direkt!

Bilagor:
Jiddischsällskapet i Stockholm_Verksamhetsberättelse för 2019.pdf
Jiddischsällskapet i Stockholm_Årsmötesprokoll 2020.pdf
Jiddischsällskapet i Stockholm_Stadgar