Jiddisch idag i Sverige

Det exakta antalet jiddischtalare i Sverige idag är svårt att skatta. Det finns mellan 20 000 och 25 000 judar och av dessa kan ungefär 4 000 antas ha en genuin och god språkfärdighet i jiddisch. Ett antal skulle säga att de förstår jiddisch men inte själva talar språket. Ytterligare några känner samhörighet med språket och använder enstaka ord eller uttryck för att bekräfta sin grupptillhörighet. Språket används oftast inom familjen, bland släkt och vänner och i samband med förenings- och kulturaktiviteter.

I dagens Sverige pågår en renässans för judisk kultur, sång, klezmer och jiddisch. I Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Borås finns det jiddischföreningar som arrangerar kulturaftnar, samkväm och teaterföreställningar. Sveriges Jiddischförbund anordnar också sedan elva år tillbaka ett årligt, välbesökt seminarium om och på jiddisch. Till dessa seminarier inbjuds föreläsare från universitet i andra länder. De som tycker om musik och sång på jiddisch kan varje år glädjas åt en jiddischfestival som arrangeras i Skärholmens kyrka, i Stockholm.

Den svenska regeringen har erkänt jiddisch som ett minoritetsspråk i Sverige i enlighet med Europarådets konvention. Jiddisch ses som en del av det svenska och det europeiska kulturarvet.

Fakta om jiddisch i Sverige…

  • Jiddisch har varit ett av Sveriges officiella minoritetsspråk sedan år 2000
  • Av de judar som är bosatta i Sverige talas jiddisch av cirka4 000. Språkfärdigheten varierar från dem som har det som ett fullvärdigt modersmål till dem som möjligen har en begränsad talfärdighet och gärna skulle lära mer. För de flesta utgör jiddisch ett kulturarvsspråk.

Och visste du att…

  • De som aktivt använder språket i Sverige i dag är främst vuxna personer.
  • Dessa är barn och barnbarn till flyktingar som kom till Sverige efter andra världskriget och på 1950- och 60-talen, från Europas olika hörn. Tack vare att det i Sverige bodde en judisk befolkning som i hög grad talade jiddisch, blev språket en länk mellan dem som bott i Sverige i generationer och de nytillkomna.