Webblänkar װעבאדרעסן

Länkar till många olika nyttiga webbsidor och andra användbara webbresurser på jiddisch och om jiddisch-relaterade ämnen  /  Links to useful web sites and resources in Yiddish and Yiddish related topics

 

Svenska jiddischlänkar / Swedish Yiddish links

 

Barn- & Ungdomssajter / Kids and Youth

Barnböcker  /  Childrens books


Forskning och källor / Research and sources

Jiddisch-bokstäver och -uttal  /  Yiddish letters & pronunciation


Jiddisch-tangentbord  /  Yiddish keyboards


Encyklopedi / Dictionaries


Teater  / Theater

 

Sång, musik & dans  /  Song Music & Dance

 

Litteraturresurser  /   Literary resources


Poesi  /  Poetry


Jiddisch humor  /  Jewish Humor

 

Traditioner och folkliv: Matlagning  /  Traditions and folklore: Cooking


Traditioner och folkliv: Ordstäv och dylikt  /  Traditions and folklore: Proverbs and other expressions

330 illustrated Yiddish proverbs, folk sayings, insults, curses, idioms, and other expressions

Tidningar, tidskrifter  /  News outlets  and Journals

 

Poddar, audio och video  /  Pods, Audio and Video

 

Festivaler och Event  /  Festivals & Events

 

Jiddisch in Australia


Jiddischstudier  /  Yiddish Studies

 

Andra länksamlingar /  Other Link Collections