rosh boat

A Gut Jor

Nu stundar det judiska nyåret, Rosh Hashone. Nyåret börjar vid solnedgången den 16 september och varar fram till kvällen den […]