Jiddischseminariet rosas i utvärdering med mycket synpunkter

Responsen var över lag väldigt positiv i den utvärderingsenkät som skickades ut till deltagarna strax efter jiddischförbundets seminarium i augusti. Året upplaga av seminariet hade 130 deltagare. Därtill besökte 72 personer konserten på lördagskvällen, vilket var ett rekordstort antal. Seminarieenkäten besvarades av 74 personer.

På frågan ”Hur var ditt helhetsintryck av seminariehelgen?”, svarade 86 procent ”utmärkt” eller ”mycket bra”. Lägger man till de som svarade ”bra”, så blir det samtliga respondenter. Här är några röster om helhetsintrycket: ”Ett fantastisk seminarium, jag fick så mycket ny kunskap och seminariet var otroligt väl planerat !” Föreläsningar ,konserten! Maten, shabbat middagen Allt…” ”…välorganiserat, många bra föreläsningar, fin stämning”, ”…Fint helhetsintryck även om kvalitén på föreläsningarna varierade”, ”…underhållningen på lördagskvällen var helt underbar!”.

Övervägande utmärkt eller mycket bra, en ojämn nivå på föreläsare
På frågan: Hur var programmet generell? angav 62  procent ”utmärkt” eller ”mycket bra”. Lägger man till betyget ”bra” så blir det hela 97 procent av respondenterna.

På frågan på vad man tyckte om sessionerna svarade nästan 70 procent att flertalet var utmärkta eller mycket bra. Lägger man till de som angav ”bra” så blir det 100 procent av respondenterna.

Det förekom kritik mot några av föreläsarna, medan andra fick mycket god kritik. Här är några röster:
”…några föreläsare höll inte måttet”, ”…Ojämn nivå, vissa var bra, andra inte. ”…Mindre bra: många sessioner hade för stor akademisk aspekt av jiddisch, saknade kopplingen till vardagsjiddisch”. ”…Alltför akademiska föreläsningar i vissa fall.”

Det kom även in viktiga synpunkter, idéer och uppslag som styrelsen ansåg är värdefulla att jobba med inför nästa års seminarium.

Totalupplevelsen fick flest röster
På vad deltagarna tyckte var speciellt värdefullt fördelades svaren på följande sätt på ett antal påståenden:
Den totala upplevelsen fick flest röster (68 procent), följt av programmet och föreläsningarna (64 procent). Därefter följde den jiddischspråkiga miljön (59 procent), kontakten med andra jiddischintresserade (55 procent), att få mer kunskap om jiddisch och jiddischkultur (46 procent). Minst antal röster fick att känna att det finns många som liksom jag är intresserade av jiddisch (39 procent).

Vad gäller deltagarnas språknivå i jiddisch angav en klar majoritet att de kunde hänga med hyfsat väl på föreläsningarna på jiddisch. 68 procent svarade att de förstår mycket och talar bra/en del. 27 procent angav att de förstår lite och talar lite/inte alls, Fyra personer angav att de förstår enstaka uttryck eller inget alls.

58 av de 74 respondenterna (78 procent) deltog i jiddischspråkiga sessioner på seminariet. Av dessa kunde 95 procent hänga med antingen mycket väl (55 procent), väl (19 procent) eller OK (21 procent).

Samtliga respondenter svarade att de skulle rekommendera andra att delta i ett seminarium nästa år.

FS