Digitalt läromedel i jiddisch för nybörjare

Nu har du tillgång till en rejält utökad och omarbetad version av det digitala läromedlet Familjen Jiddisch. Den nya versionen innefattar sammanlagt 1,5 årskurs självstudier i jiddisch för nybörjare, baserat på ett studietillfälle i veckan.

Famijen jiddisch (se vänsterspalten) är fritt att använda

Läs mer...

Premiär för YIVO Yiddishclub

Nu, vilst redn a bisele yiddish? (Nu, vill du tala jiddisch) Ett nytt evenemang för jiddischentusiaster över hela världen. YIVO Yiddish club är en informell sammankomst varje månad för att fira mameloshn(modermålet). Sessionerna, med Shane Baker som värd, kommer att äga rum

Läs mer...

Jiddischord för vår tid

Jiddischord för vår tid

Det gångna pandemiåret har gett upphov till en rad nya jiddischord och en del ”gamla” jiddischord fick ytterligare betydelser. Rukhl Schechter, chefredaktör för jiddisch-editionen av tidningen Forward (Forverts), har listat dessa nya ord. Vi bjuder nedan på ett smakprov på Forwards lista. För

Läs mer...