Dags att lära sig jiddisch

jiddischstudier Lund

jiddischstudier LundFör snart 70 år sedan höll jiddisch nästan på att utrotas tillsammans med dess talare. För oss som inte vill ge nazismen en postum seger känns det extra angeläget att odla och sprida jiddischens och jiddischkulturens rikedom.

Enligt en uppskattning kan bortåt 4 000 personer i Sverige tala eller förstå jiddisch i varierande grad. Idag går det att studera jiddisch på universitetsnivå i Lund och jiddischförbundets lokalföreningar erbjuder olika former av förkovran i jiddisch och jiddischkultur.
Du som vill bekanta dig med jiddisch eller rent av väcka dina sovande jiddischkunskaper, bli medlem i någon av våra lokalföreningar: Kulturföreningen 1945 i Malmö, Föreningen Jiddischkultur i Göteborg, Sällskapet för Jiddisch och Jiddischkultur i Stockholm och Judiska Föreningen i Borås (se länken Lokalföreningar ovan).

Det finns också möjlighet att gå en rad olika intensivkurser i jiddisch runt om i Europa, USA och Israel, se förteckningen på den amerikanska jiddischtidningen Forverts/Forwards webbsida. Forward har för övrigt intressanta och humoristiska artiklar på engelska om jiddisch och dess tillämpning: Forward on language

Vill du lära dig nybörjarjiddisch på distans via internet, så finns det idag en israelisk onlineutbildning eTeacher Yiddish. Och för dig som vill lära dig att läsa jiddisch på ett roligt och smittande pedagogiskt sätt, så finns en utmärkt svensk lärobok, skriven av Paula Grossman, Lära läsa jiddisch lätt. Detta var bara ett axplock över möjligheterna till jiddischstudier. Nu är det bara att sätta igång. 
Abi me ret jiddisch, huvudsaken är att man pratar jiddisch.

Fredrik Sieradzki