Delta i undersökning om jiddisch – språket och dess praktik

Sebastian Fröjd, som studerar vid Mittuniversitetet, letar efter deltagare i en studie om jiddisch för hans C-uppsats. Sebastian studerar flerspråkighet och vill rikta blicken mot jiddisch, hur språket används i Sverige och vilken syn användarna själva har på språket och dess kultur. Studien består dels av en enkät, dels av en gruppintervju.

Läs mer här