Hur blir man medlem?

Betala in medlemsavgift till någon av våra medlemsföreningar och bli medlem här.

Medlemsavgifter

Medlemsavgift xxx:- (Utländska medlemmar xxx:-)

Vår kassör skickar ett mail med info och lösen så snart föreningen får kvittering på avgiften. Obs: Detta tar några dagar.

Kontakta vår ordförande för närmare information.

 

Våra medlemsföreningar: 

Kulturföreningen 1945 i Malmö
Postgiro: xxxxxxx.
Tel: xxxxxx
E-post: xxxxxx 

Göteborg
Postgiro: xxxxxxx.
Tel: xxxxxx
E-post: xxxxxx  

Stockholm
Postgiro: xxxxxxx.
Tel: xxxxxx
E-post: xxxxxx