Jiddisch-webbinarier – framgångsrikt recept för gränslöst lärande

2023 var året då Jiddischförbundet gav en serie med sex webbinarier via Zoom, vart och ett bjöd på en föreläsare inom jiddisch och jiddischkultur; alltifrån historia, litteratur, språk och jiddischtalande grupper. Webbinarierna har på olika sätt berört jiddischkulturens påverkan på judisk identitet, musik, teater, populärkultur och mycket mer.

Vart och ett av webbinarierna har erbjudits i två språkversioner; först på jiddisch och därefter på engelska.
Susanne Sznajderman Rytz 2016– Vi kunnat nå en publik som vi normalt inte kan nå med en lokal aktivitet. Förutom Sverige har vi haft publik ända bort ifrån Kanada, Australien och Nya Zealand, säger Susanne Sznajderman-Rytz (t h), ansvarig för projektet som hon drivit ihop med Delia Kübeck som projektets administratör.
Varje webbinarie har spelats in och går att se i efterhand på YouTube (se länkar nedan).

-Det var ett stort nöje och inspirerande att förbereda, organisera, marknadsföra och genomföra dessa webbinarier samt att ta hand om deltagare från hela världen, att besvara deras frågor och feedback, säger Delia Kübeck (t h).

Deltagandet har varierat runt 50 personer per gång. Gensvaret har varit positivt, enligt de deltagarenkäter som skickats ut efter varje webbinarie.
– Sessionerna har fått ett betygssnitt på 7–8 på en skala upp till 10, vilket överlag är väldigt bra betyg, säger Susanne Sznajderman-Rytz.

Detta var ett lyckat exempel på hur man kan göra jiddisch livaktigt i sociala medier, menar Susanne och Delia.
– Det är många faktorer som är viktiga för att lyckas, att kunna marknadsföra och presentera webbinarierna, att få in ambitiös föredragshållare som kan erbjuda sin föreläsning både på jiddisch och engelska. Sedan måste det vara ett ämne som är gränslöst och inte beroende av ett visst land, säger Susanne.
Nu kommer Susanne och Delia göra sammanställning av webbinarieserien.
– Förfrågningarna om fortsatta sessioner har varit påtagliga, och den entusiastiska mottagningen står som ett vittnesbörd om webbinarie-seriens påverkan och det starka behovet av fortsatt utbildning och fördjupning inom jiddischområdet, säger Delia Kübeck.

Både Susanne och Delia har fått blodad tand:
– Vi är intresserade av att fortsätta med detta. Jag hoppas att alla andra tycker som vi, säger Susanne.
Ambitionen är nu att söka nya medel för fortsatta webbinarier i ett år till från (Isof Institutet för språk och folkminnen).
– Det här skulle vi kunna köra vidare med i åtminstone 2–3 år till, avslutar Susanne.

Webbinarier 2023

  • MA Izzy Posen:  “Hasidic Jews in England/London”, 1 mars 2023: jiddischversionen   engelskversionen 
  • Dr. Simo Muir: “Helsinki Yiddish Cabaret”, 3 april 2023:  jiddischversionen   engelskversionen
  • Författare och jiddischguide Yaad Biran: “Between Tel Aviv and Meron: Sholem Asch in Palestine, 1927“, 8 maj 2023. På grund tekniska problem/sträckvis avbrott hos ZOOM spelades webbinariet tyvärr inte in.
  • Ass. Professor Karolina Szymaniak: “Rachel Auerbach and the Galician Yiddishism“, 9 oktober 2023:  jiddischversionen  engelskversionen
  • Professor Rebecca Margolis: ”New Yiddish film and television”, 12 november 2023:  jiddischversionen  engelskversionen
  • Professor Anna Shternshis: ”Yiddish Glory, the lost songs of World War II – Jewish Music Documenting Holocaust in Ukraine” / ”Di yidishe churbn lider fun Ukraine bemeshech fun der tsveyter velt milchome”, 4 december 2023: jiddischversionen  engelskversionen