Jiddischsverige får ISOF-stöd för spännande projekt

Sveriges Jiddischförbund har erhållit sammanlagt 300 000 kronor för projektet ”Jiddischrevitalisering för barn och ungdomar” från ISOF, Institutet för språk och folkminnen.
Planen är att genom roliga och pedagogiska aktiviteter föra ut jiddisch – både språket, kulturen och dess historia – till barn och ungdomar med anknytning till jiddisch, särskilt i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Projektet ska finna lämpliga former för och genomföra jiddischaktiviteter, till exempel teater, språklekar och annan skapande verksamhet som tilltalar målgruppen. Målet är att skapa ett intresse, engagemang och förutsättningar för att etablera stadigvarande jiddischaktiviteter för barn och unga över tid. Projektgruppen, består av, artister, skådespelare, en språk- och en konstpedagog och samt en sång/musik och rytmikpedagog.

Dessutom har Jiddischförbundet erhållit sammanlagt 125 000 kr för projektet ”Mer jiddisch!”. Tanken är att bjuda in ett antal goda föreläsare som deltagit jiddischförbundets sommarenseminarier för att hålla digitala seminarier/föreläsningar både på jiddisch och på engelska. Föreläsningarna ska äga rum en gång per månad.

Övriga jiddisch-projekt som också fått bidrag från ISOF:

  • Jiddischsällskapet i Stockholm: 85 000 kr för Yiddish Talks, Mir redn Jiddish – en serie videoinspelade intervjuer på jiddisch med olika spännande personligheter i Sverige och utomlands. Görs i samarbete med Judiskt kultur.
  • Kulturföreningen Kavona: 100 000 kr för digital lansering av Louisa Lyne & Di Yiddishe Kapelyes barnskiva ”A troym oyf a boym” (Drömmen om ett träd).
  • Stockholms Jiddische Teateramator’n: 36 000 kr för att adaptera och bearbeta en befintlig pjäs av Mendele Moycker Sforum, ”Benjamin den tredjes resor”, för att se om det kan användas för Teateramator’ns åttonde produktion.
  • Sara Schulman: 128 000 kr för ”Georg Riedel-visor på jiddisch” – Skapandet av nya och gamla barnvisor på jiddisch, tillsammans Salomon Schulman och Sofia Berg Böhm.
  • Jiddischsällskapet i Stockholm: 37 500 kr för vidareutveckling av jiddischsällskapets hemsida Jiddisch.se.
  • Paideia Folkhögskola: 100 000 kr för projektet ”På andra sidan dikten, musikaliska kvinnliga författarporträtt på jiddisch”. Skapandet av filmer och föreläsningsevent kring sex ganska undanskymda jiddischförfattare. Projektledare Ursula Chowaniec.
  • Judiska församlingen i Göteborg: 80 000 kr för Jiddischklubb för vuxna, en verksamhet där äldre i Göteborg med omnejd och umgås och för samtal på jiddisch, under ledning av Staffan Böös.

Dessutom: I Skåne har Judiskt kunskapscenter vid Judiska församlingen Malmö erhållit 130 000 kr för att utveckla ett utbildningsprogram kring jiddisch som språk och kultur.