Jiddischseminarier utomlands sommaren 2012

200 Bild Yiddischland sommaren2012

200 Bild Yiddischland sommaren2012Gå in på länken Yiddischland där du kan finna information om årets jiddischseminarium i Warszawa mellan den 2 och 20 juli. Du kan välja två eller tre veckor. Kostnaden för hela kursen är 5700 kr och förläggningen 3000 kr (i exemplet enkelrum med tillgång till minikök). Undervisningstiden är 60 h men det finns även en hel del varshtatn och utflykter i programmet. Ansökningstid till 2012-05-06

Under fyra veckor mellan den 25 juni och den 19 juli kan du studera jiddisch i Tel Aviv (80 h) i ett urval av fem olika nivåer. Kostnaden för anmälning, lektioner och förläggning i dubbelrum är ungefär 15000 kr. Ansökningstid till 2012-04-15
http://humanities.tau.ac.il/goldreich/index.php/summer-program

YIVO’s Yiddish Summer Program i New York under sex veckor kostar för en komplett kurs 4800 US$ (1200 US$ per nivå) samt för boende ungefär 2000 US$. Ansökningstiden löper till den 15 april i år.
http://yivo.bard.edu/summer/

Sommarens jiddischseminarium i Vilnius i fyra nivåer är under fyra veckor mellan den 22 juli och den 17 augusti. Något program eller information om kostnader har ännu inte kommit ut. 2011 kostade seminariet 1410 US$ per deltagare respektive 810 US$ för studenter. Kost och logi får deltagarna själva stå för.
http://www.judaicvilnius.com
http://www.judaicvilnius.com/en/main/summer/introduction

För klezmer/jiddischintresserade finns möjligheter att förkovra sig både i Weimar och i London:
För båda ställena gäller att de har ett mycket varierande utbud på skilda nivåer av jiddischundervisning, sång- och musikstudier. I Weimar kan du delta i jiddischundervisningen i tre olika nivåer mellan den 21 och 28 juli, från den 30 juli till den 5 augusti samt den 7 augusti till den 14 augusti.
KlezFest, Ot Azoy! i London erbjuder lektioner i jiddisch på fyra nivåer mellan kl. 09:30 och 13:00 samt mellan 14:15 och 18:00 konversation, skrivande, sång, film och drama. Kostnaden var 2011 235£ per deltagare samt 135£ för studenter.Exakt tider för 2012 är ännu inte publicerade.
http://www.yiddishsummer.eu
http://www.jmi.org.uk/ashkenazimusic/courses/11_KlezFestOtAzoy/11_Ot_Azoy.html

Staffan Böös