Snart kan alla läsa Jiddisch i Lund

jiddish lund frn sajten

I höst börjar Lunds universitet, som ett av de få universiteten i världen, att erbjuda distanskurser i jiddisch med engelska som undervisningsspråk.jiddish lund frn sajten

Alla i Sverige boende ska ha tillgång till undervisning i jiddisch. Därför ska Lunds Universitets campuskurser kompletteras med distanskurser i höst. Lunds Universitet blir därmed ett av de få universiteten i världen som erbjuder kurser i jiddisch på distans till nationella såväl som internationella studenter (även Hebrew University erbjuder en grundkurs och en avancerad kurs på distans).

internationellt sett finns det få motsvarigheter till den utbildning som planeras i Lund. Universitetet i Vilnius erbjuder kurser i jiddisch, liksom till exempel universitetet i Düsseldorf, Hebrew University of Jerusalem, University of Toronto och ett antal amerikanska universitet, t ex University of Chicago, University of Columbia, University of California (Berkeley) och Indiana University. De flesta universitet erbjuder dock endast enstaka kurser i jiddisch, som en del av ett program, medan endast ett fåtal av dessa universitet möjliggör för en kandidatexamen eller motsvarande i ämnet. 

Fil kand i jiddisch
Det finns ett starkt intresse för att studera ämnet på kandidatnivå och det är troligt att studenter som vill ta ut en examen i jiddisch kommer att bli fler nu när ämnet fått en mer etablerad form.
Jiddisch kommer dessutom att kunna erbjudas som valbart språk inom ramen för kandidatprogrammet i Europastudier (se nedan).

Kurser vid Lunds universitet idag:
Nybörjarnivå: YID B01 (15 hp)+ YID B02 (15 hp) 
Grundnivå: YID B11 (15 hp) + YID B12 (15 hp) 
Fortsättningsnivå: YID B13 (15 hp) + YID B14 (15 hp) 
Realiakurser: YID B04 (Judisk tro och tradition, 7,5 hp) och YID B05 (Judisk historia i Öst- och Centraleuropa, 7,5 hp) 
Till detta kommer alltså en kandidatkurs om 30 hp
2012 finns också en nätkurs à 15 hp (nybörjarnivå, motsvarar YID B01).

Bakgrund om jiddisch i Lund
Lunds universitet har sedan 2006 ett ansvar för minoritetsspråket jiddisch I överenskommelsen som slöts mellan Sveriges sex större lärosäten 2006. I åtagandet ingår att upprätthålla kompetens inom ämnet för att kunna erbjuda fullständig utbildning från nybörjarnivå till doktorsexamen, men det kan också handla om att ge grundläggande undervisning i begränsad omfattning eller att bedriva forskning i jiddisch. Under höstterminen 2010 rekryterades Jan Schwarz, bördig från Köpenhamn, som lektor i jiddisch från USA.

Fredrik Sieradzki

källa: Språk och Litteraturcentrum