Vill du bli lärare i jiddisch?

Jiddischlärarutbildning finanserad skolverket

Lunds universitet ger en distanskurs som leder till formell kompetens att lära ut jiddisch. Utbildningen vänder sig dels till dig som är legitimerad lärare men saknar behörighet i jiddisch, dels till dig som saknar lärarutbildning men har kunskaper i jiddisch.

Eftersom det är brist på lärare i jiddisch har Skolverket gjort ett specialavtal med ett antal kommuner som saknar jiddischlärare. Man kan söka en lärartjänst i en av dessa kommuner – en halvtidstjänst – och om man anställs får man läsa kursen med en halvtidslön. Man är inte bunden att därefter börja arbeta inom just den kommunen. För mer information se Skolverket.se/jiddisch eller ring till undervisningsråd Helena Lundgren vid Skolverket, 08-527 336 28.

Sveriges Jiddischförbund har medverkat till att det här speciella arrangemanget har kommit till stånd så att fler ska få kompetens att undervisa i jiddisch. Allt fler frågar efter jiddisch i skolan. Du kan även vända dig till Sveriges Jiddischförbund med frågor kring det speciella avtalet som ger möjlighet att studera med halvtidslön, (info@jiddischforbundet.se), att. Eva Fried.