Vill du bli lärare i jiddisch?

Jiddischlärarutbildning finanserad skolverket

Lunds universitet ger en distanskurs som leder till formell kompetens att lära ut jiddisch. Utbildningen vänder sig både till dig som är legitimerad lärare men saknar behörighet i jiddisch och till dig som saknar lärarutbildning men har kunskaper i jiddisch.

Eftersom det är brist på lärare i jiddisch har Skolverket gjort ett special-avtal med ett antal kommuner som saknar sådana lärare. Man kan söka en lärartjänst i en av dessa kommuner, en halvtidstjänst, och om man anställs får man läsa kursen med en halvtidslön. Man är inte bunden att därefter börja arbeta inom just den kommunen. För mer information se Skolverket.se/jiddisch eller ring till undervisningsråd Helena Lundgren vid Skolverket, 08-527 336 28.

Sveriges Jiddischförbund har medverkat till att det här speciella arrangemanget har kommit till stånd så att fler ska få kompetens att undervisa i jiddisch. Allt fler frågar efter jiddisch i skolan. Du kan även vända dig till Sveriges Jiddischförbund med frågor kring det speciella avtalet som ger möjlighet att studera med halvtidslön, (info@jiddischforbundet.se), att. Eva Fried.