Vision

Vision och mission
Sveriges Jiddischförbund syftar till att vidmakthålla och utveckla språket jiddisch och hela den kultur som är språkets ursprung och hemvist. Våra medlemmar finns över hela Sverige, och för att uppnå vårt syfte stöttar vi verksamhet över hela landet. Allt vårt arbete är grundat på frivilliga insatser och vår verksamhet sker i samverkan med jiddischorganisationer och kulturarbetare på ett internationellt plan.

.