Eli-Isser Auerbach kom till Sverige i slutet av 1944 efter en dramatisk flykt från Polen och Finland. Han skrev ner sina upplevelser på jiddisch och hans son Ben har översatt den gripande berättelsen till svenska. Efter att ha läst upp berättelsen på

Läs mer...

Ny läromedelportal på Jiddischförbundets webbplats

Läromedlet Familjen Jiddisch är fortsättningen på Skolverkets läromedel i jiddisch där du började träffa familjen i Tema 1 och Tema 2. Läromedlet är baserat på kursplanen i jiddisch som andraspråk för åk 4-6 och 7-9. Läraren kan välja att använda de delar av läromedlet som hen anser passa eleverna. Det går också bra, att med hjälp av Familjen Jiddisch, lära sig språket på egen hand. Mer om portalen här!

Jiddischseminariet uppskjutet på grund av covid-19

Kära jiddischvänner!

Det är med tungt hjärta som vi tvingas meddela att vi p g a Corona-pandemins magnitud inte längre vågar hoppas på att det ska gå att genomföra ett seminarium i augusti som planerat. Styrelsen för Sveriges Jiddischförbund har därför beslutat

Läs mer...

Stockholmare spelade uppskattad jiddischteater – i Paris

Troim-teater i Paris och Stockholms Jiddische Teateramator’n har under det senaste året haft ett utbyte och spelat teater på jiddisch i varandras respektive huvudstäder. Sylvia Sauter, som ingår i Stockholms Jiddische Teateramator’ns ensemble, berättar om stockholmarnas mycket uppskattade gästspel i Paris i

Läs mer...