E-lärande

Online-läromedel

Ett webbaserat program med barnsånger på jiddisch för förskola och skola har tagits fram. Den 27 november är det release för programmet som består av videofilmer och alla sånger är översätta till svenska.

Programmet kan också användas i undervisningen om nationella minoritetsspråk. Releasen hålls på folkhögskolan Padeia i Stockholm och då kommer också dansaren Heléne Don Lind visa hur man rör sig till sångerna.

Programmet består av videofilmer med nyskapad rytmik och dans till 12 barnsånger på jiddisch. Alla sånger är översatta till svenska och kan laddas ned som pdf.

Familjen Jiddisch, ett läromedel i jiddisch för nybörjare, består av sex teman. Läromedlet är utformas så att lärare kan använda materialet utifrån varje elevs behov.

Läromedlet är baserat på kursplanen i jiddisch som andraspråk för årskurserna 4–6 och 7–9. Läraren kan välja att använda hela eller delar av materialet. Det går även bra att lära sig jiddisch på egen hand via materialet som finns tillgängligt på webben.