Dags att ladda för årets jiddischseminarium

Boka redan nu in helgen den 11-13 augusti. Då äger jiddischförbundets årliga stora jiddischseminarium rum i Stockholmstrakten. Vi utlovar ett varierat, intressant program både på jiddisch och engelska. Nytt för i år är en ordentlig satsning på språkutveckling både för nybörjare och mer avancerade i gruppen Mir redn nor jiddisch. Som vanligt, utrymme för många skratt och mycket "shmues".

Der Nayer Dor ska locka en ny generation till jiddisch

Der Nayer Dor, fritt översatt till Den nya generationen, är en ny medlemsförening i Jddischförbundet, som försöker samla yngre personer med ett intresse för jiddisch.
”Vi vill fånga upp unga människor som är intresserade av både språket och kulturen. Vi vill guida

Läs mer...

Nybörjarkurs i jiddisch i Stockholm

Nu startar folkhögskolan Paideia i samarbete med jiddischsällskapet i Stockholm en  jiddischkurs för nybörjare i Stockholm. Kursen, som inte kräver några som helst förkunskaper, börjar den 22 mars och kommer att erbjuda 8 kurstillfällen till den 17 maj. Lärare är Mikaela Rohdin

Läs mer...

Viktig enkät bland jiddischtalande

Kulturdepartementet har nyligen tillsatt en utredning om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02). Sveriges Jiddischförbund är representerat i utredningens referensgrupp av Susanne Sznajderman-Rytz. Utredningen har just sammanställt en enkät som vi ber er alla att snarast besvara. Det är väsentligt att utredningen får

Läs mer...